Logo Motus

Foto's

Navigator Icon
Logo Motus

Theatergroep Motus

Logo Motus Navigator Icon

Motus


- Home
- Doelstelling
- Ons-Team
- Agenda
- Foto's
- Gastenboek
- Contact

HomeDoelstellingOns-TeamAgendaFoto'sGastenboekContact
Motus Logo Kleur Motos Logo Getekend

MOTUS = het Latijnse woord voor ontroering en staat ook voor beweging.

M van Muziek in theater, Motie (beweging) en Motivatie
O van Ontwikkeling (jong talent), Ontroering en Ontplooiing
T van Theater, Thema theater, Teamwork, Tijdsgeest
U van Uniteit (iedereen is even belangrijk) en Uniek
S van Samenhorigheid, Samen sterk


Wij van Theatergroep Motus beogen met onze theaterstukken drie zaken te bewerkstelligen nl. via opvoeren willen we: ontroeren, beroeren en vervoeren.

Ontroering: We wensen emotie te brengen en dit niet enkel via tragiek en tristesse maar ook via humor en geestigheid, een lach en een traan dus. We proberen dit te doen door levensfases, maatschappelijke situaties of diepmenselijke ervaringen te gieten in een voor ieder van ons behapbaar theater.

Beroering: We trachten mensen te beroeren in hart en geest, vaak door herkennen of vereenzelvigen met één van de karakters op het podium of eventueel met het hele stuk dat we brengen. We willen ons publiek kippenvelmomenten schenken met soms zware thema's maar altijd doorspekt met de nodige luchtigheid. Het is niet allemaal kommer en kwel, het is uit het leven gegrepen.

Vervoering: We willen toeschouwers vervoeren aan de hand van soms oude verhalen die we herschrijven en in een modern jasje steken maar het kan net zo goed uit een nieuw idee ontsproten zijn, een moment van zelfbeleving of hedendaagse maatschappelijke situaties.

De hoofdbetrachting van TG Motus is echter om onze gasten een leuke en ontspannen middag of avond te bezorgen, even weg zijn van de dagdagelijkse beslommeringen en de kleine en grote hebbelijkheden van het leven. Als we daar in lukken is onze missie alvast geslaagd!